Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku

Nikodem Bończa Tomaszewski
ISBN: 83-229-2757-6
Liczba stron: 395

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o istotę polskiej świadomości narodowej autor zabiera nas w pasjonującą intelektualną podróż. W jej trakcie poznajemy młodzieńcze fascynacje rówieśników Fryderyka Nietzschego, jesteśmy świadkami powstania sztuki polskiej, uczestniczymy w narodzinach narodowych herosów, obserwujemy życie pierwszych Polaków, a wszystko po to, by dotrzeć do źródeł polskości. Praca śmiało łączy różne dyscypliny, historię z literaturą, socjologię z historią sztuki. Autor pewnie prowadzi czytelnika przez labirynt, z którego wyłoniła się nowoczesna idea polskości. W ujęciu Nikodema Bończa Tomaszewskiego odkrywanie świadomości narodowej staje się poszukiwaniem źródeł nowoczesności z jej centralnym pytaniem o miejsce i rolę człowieka jako „podmiotu”, dlatego książkę należy uznać za środkowoeuropejską odpowiedź na prace Pierre’a Bourdieu i Charlesa Taylora.

WSTĘP
Rola pojęcia świadomości w badaniach nad narodem. Problemy metodologiczne

CZĘŚĆ I
NARODZINY ŚWIADOMOŚCI
Trzy biografie Alberta von Winklera
Poezja jako źródło historyczne
Podmiotowość nowoczesna
Narodziny podmiotu
Gra uczuć
Wspólnota ciała

CZĘŚĆ II
ŚWIADOMOŚĆ NARODOWEGO HEROIZMU
Chwała bohaterom
Świadomość heroiczna
Heroiczne ucieleśnienie podmiotu

CZĘŚĆ III
OBRAZY OJCZYZNY
Twórca sztuki polskiej
Podmiot sztuki
Narodowa rewolucja Arthura von Grottgera
Obraz Ojczyzny

ZAKOŃCZENIE
Dlaczego Nietzsche chciał być Polakiem?
Bibliografia
Summary
Spis ilustracji
Spis tablic
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter