Przyroda i cywilizacja

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-3103-5
Liczba stron: 374
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Czternasty tom Studium Generale zawiera wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na seminarium interdyscyplinarnym w roku akademickim 2008/2009. Idea interdyscyplinarności, jako przejaw refleksji i dążności do szukania uniwersalnych praw w różnych dziedzinach wiedzy, tworzenia pomostów między nimi i ukazywania jedności świata, wiąże się z ideą symetrii, stanowiącą klucz do zrozumienia struktur oraz procesów występujących w przyrodzie, a także dzieł stworzonych przez człowieka. Symetria bowiem, rozumiana jako niezmienniczość względem skalowania, na różnych etapach rozwoju określa kierunek ewolucji Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do pojawienia się życia.

Problematyka prac zawartych w tomie obejmuje zagadnienia przyrodnicze i związane z cywilizacją. Ich usystematyzowanie tematyczne w pierwszym dziale (przyroda) jest zgodne z kierunkiem ewolucji: rozwój materii nieożywionej związany ze spontanicznym łamaniem symetrii, fenomen życia i jego piękny przykład - magnolia. Ponadto przedstawiono tu najnowsze wyniki badań, ukazujące złożoność funkcjonowania układu nerwowego i wzrokowego u człowieka, omówiono mikro- i makroprocesy związane z poznaniem, uczeniem się i zapamiętywaniem.

Drugi dział obejmuje zagadnienia dotyczące cywilizacji - od cywilizacji starożytnego Egiptu do współczesnej, związane z rozwojem miast, telekomunikacji, nauki (nanoukłady) oraz historii nauczania. Są w nim również nawiązania do wydarzeń rocznicowych (o twórczości Juliusza Słowackiego), poruszono także problemy związane z przekładami literackimi.

Autorzy artykułów zawartych w tomie są wybitnymi naukowcami, reprezentującymi nauki przyrodnicze i humanistyczne.

Uwagi wstępne
Przyroda
Józef SZNAJD, Spontaniczne łamanie symetrii: od wczesnego Wszechświata do nadciekłego 3He
Zbigniew MIREK, Fenomen życia w świetle nauki i religii
Beata ZAGORSKA-MAREK, Magnolia w naturze, eksperymencie i... komputerze
Wprowadzenie do dyskusji: Wiesław Fałtynowicz
Jerzy W. MOZRZYMAS, Neurobiologia poznania jako próba syntezy osiągnięć nauk przyrodniczych, psychologii i filozofii
Wprowadzenie do dyskusji: Joanna Rymaszewska
Władysław LASOŃ, Mozg zagrożony - perspektywy neuroprotekcji
Henryk KASPRZAK, Proces widzenia i związane z nim ruchy oka
Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL, Słyszę to, co widzę
Ryszard ANDRZEJAK, Nadciśnienie tętnicze - historia, teraźniejszość i przyszłość
Waldemar KOZUSCHEK , Czy to, co w medycynie jest wykonalne, może być wykonane?
Wprowadzenie do dyskusji: Zdzisław Latajka
Cywilizacja
Karol MYŚLIWIEC, Archeologia śródziemnomorska w Polsce - pierwsze siedemdziesiąt lat
Wprowadzenie do dyskusji: Stanisław Medeksza
Tadeusz ZIPSER, Jaka jest przyszłość miasta?
Wprowadzenie do dyskusji: Roman Galar
Daniel Jozef BEM, Trzeci przełom w rozwoju telekomunikacji: Internet i systemy komórkowe
Marek SAMOĆ, Spotkanie fizyki i chemii z biologią - nanofotonika i biofotonika
Wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Miniewicz
Jan MICHALSKI, 800 lat Uniwersytetu w Cambridge
Wprowadzenie do dyskusji: Lucjan Sobczyk
Roman DUDA, Narodziny nowej matematyki w powojennym Wrocławiu
Wprowadzenie do dyskusji: Marek Hałub
Franciszek POŁOMSKI, Powstanie i pierwszy okres działalności polskiego wydziału prawa na Uniwersytecie Wrocławskim (1945-1956)
Wprowadzenie do dyskusji: Marek Bojarski
Władysław STROŻEWSKI, Niektóre filozoficzne wątki w myśli Norwida
Mieczysław INGLOT, Norwidowska idea pracy
Marian URSEL, Słowacki znany, a przecież nieznany
Wprowadzenie do dyskusji: Olga Taranek
Justyna ŁUKASZEWICZ, Problemy kulturowe w przekładach literackich
Wprowadzenie do dyskusji: Wojciech Soliński

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter