O przyrodzie i kulturze

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-3005-2
Liczba stron: 342
Format B5, oprawa broszurowa

Spis treści
Uwagi wstępne
Tadeusz (Rroman Duda)
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Krupińskim (Paweł Bergman)
O przyrodzie
Ewolucja
Michał Heller, Czas Kosmosu i czas człowieka. Rebelia w państwie Chronosa
Wprowadzenie do dyskusji: Roman Dduda
Andrzej Marecki, Modele Wszechświata według Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta a obserwacje współczesne
Aleksandra Kubicz, Różnorodne drogi ewolucji białek
Wprowadzenie do dyskusji: Stanisław Cebrat
Andrzej Elżanowski, Ewolucja złożoności organizmów
Wprowadzenie do dyskusji: Jerzy Lukierski
Stanisław Cebrat, Czy ewolucja ewoluuje?
Wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Pękalski
Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Ziemia – planeta mikroorganizmów
Wprowadzenie do dyskusji: Anna Pawlik
Beata Zagórska-Marek, Opus viridor vivificus. Życiodajne zazielenianie, czyli historianaturalna konkurencji i współpracy
Wprowadzenie do dyskusji: Zbigniew Mirek
Andrzej Wiktor, Symbioza, a do tego trzeba dwojga
Wprowadzenie do dyskusji: Beata M. Pokryszko
Medycyna
Andrzej Szczeklik, Granice medycyny
Wprowadzenie do dyskusji: Irena Frydecka
Maciej Żylicz, Stres a choroby cywilizacyjne
Wprowadzenie do dyskusji: Jacek Otlewski
Paweł Bergman, Zastosowania bioelektrycznej metody impedancji w antropologii
Kazimierz Orzechowski, Marek Rząca, Marek Bębenek, Sonda do śródoperacyjnego rozpoznawania zmian nowotworowych w gruczołach piersiowych
Maria Janusz, Józef Lisowski, Antoni Polanowski, Tadeusz Wilusz, Kolostrynina – naturalny preparat z siary w leczeniu choroby Alzheimera – czas na entuzjazm czy refleksję?
O kulturze
Anna Szpakowska-Kujawska, Być twórcą we Wrocławiu
Andrzej Grodzicki, Kamień w służbie człowieka – symbolika i dzieje
Ryszard Różanowski, Figura pasażu w myśli Waltera Benjamina i estetyczne dyskursy modernizmu
Tadeusz Zipser, Dante tłumaczony raz jeszcze
Wprowadzenie do dyskusji: Justyna Łukaszewicz
Jan Zygmunt, Alfred Tarski – logik i metamatematyk
Wprowadzenie do dyskusji: Roman Dduda
Teresa Kulak, Wrocław 1945–2008 – historia i pamięć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter