Granice pojęciowe metafizyki

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk 
ISBN: 83-229-2682-0
Liczba stron: 318
Format A5, oprawa twarda

Praca analizuje podstawowy aparaty pojęciowy naszego umysłu, na który składają się takie pojęcia, jak: istnienie, istota, jedność, wielość, prawda czy dobro. Bogato ilustrowana materiałem historycznym, w warstwie teoretycznej odwołuje się przede wszystkim do osiągnięć filozofii współczesnej. Zwieńczeniem rozważań jest hipoteza o istnieniu podstawowego uposażenia umysłu; wyjaśnia ona swoistość pojęć granicznych oraz ich rolę w aktywności kognitywnej i wolicjonalnej.

WPROWADZENIE

 • Pojęcia graniczne

 • Schemat pojęć granicznych

 • Deskryptywna i konstytutywna natura pojęć

 • Transcendentalny charakter pojęć granicznych

 • Bezpośredniość i zapośredniczenie

 • Zakres i treść pojęć granicznych

 • Perspektywa historyczna. Samowiedza

SCHEMATY POJĘCIOWE METAFIZYKI

 • Partykularność i ogólność

 • Byt, myśl i prawda

 • Dwa typy ogólności

 • Schematy pojęciowe metafizyki

BYT

 • Tradycyjne teorie bytu

 • Semiotyczne teorie bytu

 • Semiotyczne koncepcje bytu - uzupełnienie

TEORIE TRANSCENDENTALIÓW

 • Średniowieczne źródła teorii transcendentaliów

 • Teologiczny wymiar teorii transcendentaliów - Filip Kanclerz

 • Kontynuacja i rozwinięcie - Aleksander z Hales

 • Nowe wątki w teorii transcendentaliów - Alberrt Wielki

 • Dojrzała koncepcja transcendentaliów - Tomasz z Akwinu

 • Jana Dunsa Szkota teoria transcendentaliów

SCHEMAT POJĘĆ GRANICZNYCH

 • Analiza bytu a schemat pojęć granicznych

 • Pryncypia a pojęcia graniczne

 • Pojęcia graniczne a refleksja intelektualna

 • Transcendentalne uprawomocnienie schematu pojęć granicznych

 • Schemat pojęć granicznych a tzw. epoche ontologiczne

 • Semiotyczne własności pojęć granicznych

 • Pojęcia graniczne jako predykaty drugiego rzędu

NATURA POJĘĆ GRANICZNYCH

 • Interpretacja konceptualna (IK) pojęć granicznych

 • Ekstensjonalne aspekty różnicy między pojęciami

 • Intensjonalne podstawy rozróżniania pojęć

 • Propozycjonalna interpretacja (IP) pojęć granicznych

FUNKCJE POJĘĆ GRANICZNYCH

 • Hipoteza o istnieniu podstawowego wyposażenia umysłu

 • Pojęcia graniczne jako określenia fundamentalnych aktów umysłu

 • Pojęcia graniczne jako określenia przekonań fundamentalnych

 • Pojęcia graniczne jako określenia fundamentalnych funkcji propozycjonalnych

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter