noimage

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom 9. Zeszyt 2. Rośliny wodne i bagienne w kolekcji Ogrodu Botanicznego

Ryszard Kamiński, Andrzej Małowiecki
ISBN: 978-83-229-3192-9
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Publikacja pracowników wrocławskiego Ogrodu Botanicznego obszernie prezentuje rośliny wodne i bagienne – ich środowisko życia, formy życiowe i formy przystosowania się do środowiska. Omawia ona kolekcje roślinne, w tym kolekcję roślin krajowych strefy umiarkowanej, kolekcję odmian uprawnych grzybieni zimotrwałych oraz kolekcję roślin tropikalnych i subtropikalnych. Autorzy dzielą się zarówno swoją wiedzą, jak i wieloletnim doświadczeniem, a także wiedzą i osiągnięciami pracowników Ogrodu Botanicznego UWr, zdobytymi na przestrzeni dwustu ostatnich lat. Książka ukazała się bowiem z okazji dwusetnej rocznicy założenia wrocławskiego Ogrodu Botanicznego.

1. Wstęp

2. Znaczenie kolekcji roślin wodnych

2.1. W nauce i dydaktyce

2.2. W ochronie przyrody i jej popularyzacji

2.3. W ogrodnictwie

3. Woda jako środowisko życia

3.1. Specyficzność czynników chemiczno-fizycznych w aspekcie ich oddziaływania na rośliny

3.1.1. Pierwiastki pokarmowe roślin

3.1.2. Przewodnictwo wody

3.1.3. Twardość wody

3.1.4. Odczyn wody

3.1.5. Temperatura

3.1.6. Światło

3.1.7. Gęstość i ruch wody

3.2. Formy życiowe roślin wodnych i bagiennych oraz przystosowanie roślin do środowiska

3.2.1. Przystosowania morfologiczne (kształty liści, przyczyny)

3.2.2. Przystosowania anatomiczne (zmiany w budowie organów i tkanek, przyczyny)

3.2.3. Przystosowania biologiczne i fizjologiczne (zapylanie, rozmnażanie, zimowanie)

4. Obszary bagienne i zbiorniki wodne oraz ich klasyfikacja

5. Zbiorniki wodne na terenie Ogrodu i Arboretum (pochodzenie, charakterystyka fizyczna i troficzna)

6. Szklarnie ekspozycyjno-kolekcyjne i akwaria

6.1. „Wiktoria” i inne szklarnie

6.2. Akwaria

7. Kolekcje roślinne

7.1. Podstawy systematyki roślin

7.2. Kolekcja roślin krajowych i strefy umiarkowanej

7.2.1. Hydrofity

7.2.1.1. Pleustofity — rośliny niezakorzenione, pływające

7.2.1.2. Ryzofity — rośliny zakorzenione lub zakotwiczone w dnie, stale zanurzone w wodzie

7.2.2. Helofity

7.2.3. Amfifity

7.2.4. Rośliny bagienne

7.2.5. Rośliny torfowisk wysokich i przejściowych

7.3. Kolekcja odmian uprawnych grzybieni zimotrwałych

7.4. Kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych

7.4.1. Rośliny uprawiane w historycznej szklarni „Wiktoria”

7.4.2. Rośliny uprawiane w akwariach i szklarniach kolekcyjnych

8. Pracownicy działu roślin wodnych i bagiennych

9. Indeksy gatunków roślin wodnych i bagiennych uprawianych w Ogrodzie Botanicznym

9.1. Indeks roślin wodnych i bagiennych strefy umiarkowanej uprawianych w Ogrodzie Botanicznym i w Arboretum

9.2. Indeks tropikalnych i subtropikalnych roślin wodnych i bagiennych uprawianych w Ogrodzie Botanicznym

9.3. Indeksy nazw polskich roślin wodnych i bagiennych uprawianych w Ogrodzie Botanicznym i w Arboretum Wojsławickim

Literatura

Summary

Spis rycin

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter