noimage

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom 9. Zeszyt 1. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 2. 1945–2010

Magdalena Mularczyk
ISBN: 978-83-229-3195-0
Liczba stron: 520
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Wpisany na listę zabytków Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, „oaza piękna i spokoju” w sercu dolnośląskiej metropolii, zajmuje drugie miejsce wśród najstarszych polskich ogrodów botanicznych, zaraz po ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy etap jego historii, sięgającej 1811 roku, czyli daty utworzenia we Wrocławiu państwowego Uniwersytetu, omówiony został w tomie 4 „Prac Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” (1998). Obecnie trafia do rąk Czytelników opracowanie dalszych dziejów placówki, obejmujące lata 1945–2010. W książce przedstawiono przebieg odbudowy Ogrodu ze zniszczeń wojennych i jego pomyślny rozwój w kolejnych latach, historię poszczególnych działów oraz wszystkie ważne dziedziny działalności ogrodniczej, edukacyjnej, badawczej, kulturalnej i rekreacyjnej. Jeden z rozdziałów poświęcony jest osobom najbardziej zasłużonym dla Ogrodu: od jego pierwszego kierownika, a zarazem rektora Uniwersytetu, prof. Stanisława Kulczyńskiego, po obecnego dyrektora, prof. Tomasza Nowaka. Wkładka zawiera ponad 300 czarno-białych i kolorowych fotografii z różnych okresów powojennej historii Ogrodu.

Wstęp

I. Główne źródła

II. Historia Ogrodu Botanicznego do lat 80.

1. Ogród Botaniczny w latach 1811–1945

2. Lata 1945–1948

3. Po roku 1948

3.1. Rozwój Ogrodu — zapiski Zofii Gumińskiej

III. Pracownicy

1. Sprawy kadrowe

2. Ogrodnik Roku

3. Sylwetki osób zasłużonych dla Ogrodu Botanicznego

IV. Sytuacja finansowa

V. Rozwój kolekcji roślinnych

1. Krotka charakterystyka kolekcji roślinnych w latach 70. autorstwa Zofii Gumińskiej

2. Nasieniarnia i wymiana materiału roślinnego

3. Dział rozmnażania generatywnego

4. Kolekcje narodowe

5. Roślina Roku

6. Dokumentacja zbiorów

VI. Historia działów Ogrodu Botanicznego

1. Dział systematyki roślin

2. Arboretum

3. Alpinarium

4. Dział edukacji przyrodniczej

4.1. Dział dydaktyczny

4.2. Rośliny z Czerwonej Księgi

4.3. Panorama Natury

5. Dział gruntowych roślin ozdobnych

6. Dział roślin wodnych i bagiennych

6.1. Duży staw

6.2. Basen w dziale roślin ozdobnych

6.3. Inne baseny

6.4. Wiktoria

6.5. Akwaria

7. Dział roślin szklarniowych

7.1. Szklarnie ekspozycyjne, kolekcyjne i doświadczalne

7.2. Kaktusiarnia

8. Pracownia Kultur Tkankowych

9. Arboretum w Wojsławicach

10. Ochrona roślin

VII. Działalność naukowa pracowników Ogrodu Botanicznego

VIII. Działalność dydaktyczna i oświatowa

1. Ogród Botaniczny dla wrocławian, studentów i uczniów

2. Wyjazdy szkoleniowe

3. Zjazdy

4. Publikacje

5. Strona internetowa

IX. Współpraca

1. Współpraca krajowa

1.1. Polskie Towarzystwo Botaniczne

1.2. Stowarzyszenie „Ogrody Dolnośląskie”

1.3. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

2. Współpraca międzynarodowa

X. Ogród dla miasta

1. Koncerty z cyklu „Muzyka w Ogrodach”

2. Majówka Tumska

3. Wrocławskie Święto Mąki

4. Dolnośląski Festiwal Dyni

5. Spacery niedzielne i kiermasze

6. Inne imprezy

7. Handel i gastronomia

XI. Goście w Ogrodzie

XII. Kalendarium ważnych wydarzeń

XIII. Złota księga pracowników Ogrodu Botanicznego UWr

Literatura

Zusammenfassung

Spis ilustracji w tekście 4

Spis ilustracji w Albumie ilustracji

Indeks nazwisk

Album ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter