Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa

Jarosław Rominkiewicz, Ireneusz Żeber
ISBN: 978-83-229-3035-9
Liczba stron: 128
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Najnowsze wydanie Podstaw języka łacińskiego dla studentów prawato już trzecia edycja tej bestsellerowej pozycji. Każdy rozdział zawiera krótki wykład z zakresu gramatyki łacińskiej, tekst ilustrujący omawiane zagadnienia (wraz ze słowniczkiem użytych w tekście wyrazów) oraz zbiór sentencji i zwrotów (również ze słowniczkiem). Dodatkowo na końcu książki zamieszczono praktyczny zbiór wykorzystanych w podręczniku zwrotów i sentencji, słowniczek do wszystkich tekstów oraz krótkie biogramy wybitnych postaci starożytności.

Przejrzysty układ graficzny części poświęconych gramatyce czyni naukę języka łacińskiego nie tylko łatwą, ale i przyjemną.

Słowo wstępne

Słowo wstępne do wydania trzeciego

Wykaz skrótów

Rozdział I

 1. Język łaciński

 2. Alfabet łaciński

 3. Wymowa wyrazów łacińskich

 4. Akcentowanie wyrazów

Rozdział II

 1. Gramatyka

  A. Kilka uwag o deklinacji

  B. Deklinacja I

  C. Słowo posiłkowe sum, esse. Czasownik złożony possum, posse. Orzeczenie imienne (złożone)

 2. Tekst De diversis regŭlis iuris

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział III

 1. Gramatyka

  A. Kilka uwag o koniugacji

  B. Indicativus, imperativus i infinitivus praesentis activi

 2. Tekst De iustitia et iniuria

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział IV

 1. Gramatyka

  A. Rzeczowniki II deklinacji

  B. Przymiotniki I i II deklinacji

  C. Zaimki dzierżawcze (pronomina possesiva)

 2. Tekst De legĭbus

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział V

 1. Gramatyka

  A. Deklinacja III (typ spółgłoskowy)

  B. Indicativus, infinitivus i imperativus praesentis passivi

  C. Verba deponentia

  D. Zaimek względny (pronomen relativum) qui, quae, quod (który, która, które)

 2. Tekst De iure familiāri

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział VI

 1. Gramatyka

  A. Deklinacja III (typ spółgłoskowy)

B. Przymiotniki III deklinacji

C. Indicativus imperfecti activi

D. Zaimek wskazujący (pronomen demonstrativum) hic, haec, hoc (ten, ta, to)

 1. Tekst De iure personārum

 2. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział VII

 1. Gramatyka

  A. Deklinacja III (typ mieszany)

B. Indicativus imperfecti passivi

C. Zaimek wskazujący (pronomen demonstrativum) is, ea, id (ten, ta, to)

 1. Tekst De acquisitiōne dominii

 2. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział VIII

 1. Gramatyka

  A. Indicativus futuri I activi

  B. Indicativus futuri I passivi

  C. Imperativus futuri activi

 2. Tekst Ex lege duodĕcim tabulārum

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział IX

 1. Gramatyka

  A. Deklinacja IV

B. Gerundium

C. Gerundivium (participium futuri passivi)

D. Zaimki osobowe ego, tu

 1. Tekst De servitutĭbus

 2. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział X

 1. Gramatyka

  A. Deklinacja V

  B. Participium praesentis activi

  C. Zaimki osobowe nos, vos

  D. Ablativus absolutus

 1. Tekst De manu

 2. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XI

 1. Gramatyka

  A. Indicativus perfecti activi

B. Infinitivus perfecti activi

C. Indicativus plusquamperfecti activi

D. Indicativus futuri II activi

 1. Tekst De divisionĭbus iuris

 2. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XII

 1. Gramatyka

  A. Supinum

  B. Participium perfecti passivi

  C. Indicativus perfecti passivi

  D. Indicativus plusquamperfecti passivi

  E. Indicativus futuri II passivi

  F. Składnia accusativus cum infinitivo (a.c.i.)

 2. Tekst De legis actionĭbus

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XIII

 1. Gramatyka

  A. Stopniowanie przymiotników

  a) Stopniowanie regularne

  b) Stopniowanie opisowe

  c) Stopniowanie nieregularne

  B. Składnia nominativus cum infinitivo (n.c.i.)

 2. Tekst De capĭtis deminutiōne

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XIV

 1. Gramatyka

  A. Stopniowanie przysłówków

  a) Stopniowanie regularne

  b) Odstępstwa w stopniowaniu przysłówków

  c) Stopniowanie nieregularne

  B. Participium futuri activi

 2. Tekst De furto et rapīna

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XV

 1. Gramatyka

  A. Coniunctivus praesentis activi

  B. Coniunctivus praesentis passivi

  C. Coniunctivus imperfecti activi

  D. Coniunctivus imperfecti passivi

  E. Funkcje trybu przypuszczającego w zdaniu głównym

 2. Tekst De obligationībus

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Rozdział XVI

 1. Gramatyka

  A. Coniunctivus perfecti activi

  B. Coniunctivus perfecti passivi

  C. Coniunctivus plusquamperfecti activi

  D. Coniunctivus plusquamperfecti passivi

 2. Tekst De iure postliminii

 3. Sentencje, zwroty łacińskie

Sentencje i zwroty łacińskie wykorzystane w podręczniku

Informacje o autorach cytowanych źródeł

Słownik łacińsko-polski

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter