Slavica Wratislaviensia CXLIX. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8. Pieniądz

Katarzyna Chrobak, Małgorzata Filipek, Milica Jakóbiec-Semkowowa
ISBN: 978-83-229-3018-2
Liczba stron: 568
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Książka Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 8. Pieniądz (seria Slavica Wratislaviensia CXLIX) stanowi plon konferencji, która odbyła się w listopadzie 2008 roku we Wrocławiu. Jej tematem przewodnim były pieniądze, które wciąż są obecne w literaturze naszego kręgu kulturowego. Na publikację składają się 64 artykuły historycznoliterckie z zakresu literatury rosyjskiej, czeskiej, ukraińskiej i narodów Jugosławii. Traktują one o pieniądzach w literaturze i o cenie, jaką płaci artysta za istnienie w świecie sztuki.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter