Yes to Solidarity, No to Oppression. Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers

Justyna Deszcz-Tryhubczak
ISBN: 978-83-229-3540-8
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 32,00 PLN   

Punktem wyjścia rozważań zawartych w niniejszej rozprawie jest nasilający się od kilkunastu lat teoretyczny i praktyczny kryzys w badaniach nad literaturą dziecięcą. Jest on widoczny w dominującej tendencji do prowadzenia studiów legitymizujących samą dziedzinę tychże badań przez dość przewidywalne zastosowanie popularnych w danym okresie teorii i podejść (np. posthumanizm, poetyka kognitywna) do tekstów adresowanych do młodego czytelnika. Autorka przedstawia propozycję pokonania tego kryzysu badawczego przez skorzystanie z osiągnięć dynamicznie rozwijających się studiów nad dzieciństwem (childhood studies), w których dziecko postrzegane jest jako współtwórca wiedzy o samym sobie i współuczestnik procesu badawczego. Autorka postuluje, że badania literatury dziecięcej prowadzone dla i z dziećmi, a nie jedynie o dzieciach, przeciwdziałają ciągłemu wykluczaniu konkretnych doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu politycznego i publicznego. Oferują one jednocześnie możliwość odniesienia się do tychże doświadczeń nie tylko w ramach akademii lecz, szerzej, w kontekście dominujących praktyk społecznych. Autorka przedstawia proponowane wyżej podejście na przykładzie anglojęzycznej literatury z gatunku Radical Fantasy, stanowiącej jedno z najnowszych zjawisk literatury utopijnej przeznaczonej dla młodego czytelnika.  


Acknowledgments
Introduction
A Children’s Literature Scholar’s Journey
Chapter One
Utopian Critics and Young Readers: Contexts and Positionings
Chapter Two
Power to Children and Adults: Radical Fantasy Fiction for Young Readers
Chapter Three
From Awareness to Action: Core Radical Fantasy Novels for Young Readers
Chapter Four
A Promise of Radical Transformation: Approximations of the Genre
Chapter Five
Making the Invisible Visible: Young Readers of Radical Fantasy Fiction
Chapter Six
Utopian Interthinking: Readers of Radical Fantasy in Conversation
Conclusions and Reflections
What’s Next?
Works Cited
Summary
Index of Names
List of Tables  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter