Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom IV

Zbigniew Kurcz (red.)
ISBN: 978-83-229-3581-1
Liczba stron: 428
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 49,00 PLN   

Książka jest kontynuacją cyklu Polskie pogranicza w procesie przemian i podobnie jak poprzednie tomy zawiera teksty autorów reprezentujących prawie wszystkie ważniejsze ośrodki na co dzień zajmujące się badaniem pograniczy. Podjęli oni kwestie skupiające uwagę socjologii pogranicza, takie jak: teoria pogranicza, sąsiedztwa narodowe, tożsamość i przestępczość na pograniczach, propagowanie i praktykowanie transgraniczności, współpraca i rywalizacja gospodarcza na pograniczach, sprawy mniejszościowe czy społeczne problemy południowego, wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. Procesy występujące na polskich pograniczach analizują też badacze z zagranicy (teksty tłumaczone), szczególnie liczni są przedstawiciele niemieckich ośrodków naukowych. Dla zaspokojenia oczekiwań znawców problematyki w książce zamieszczono spisy treści z poprzednich tomów Polskich pograniczy w procesie przemian.
Problematykę tomu należy postrzegać w świetle podobnych publikacji, między innymi kolejnych roczników pisma „Pogranicze. Studia Społeczne” oraz książki z monograficznej serii Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Rozważania i analizy zawarte w IV tomie Polskich pograniczy w procesie przemian świadczą o tym, że socjologowie pogranicza i przedstawiciele pokrewnych subdyscyplin starają się sprostać wyzwaniom będącym konsekwencjami otwartych granic, masowych migracji, rywalizacji nacjonalizmów i prób stanowienia transgranicznego ładu.

Polskie pogranicza w procesie przemian — od inwitacji do debaty po sprawozdanie z badań
W stronę teorii
Elżbieta Opiłowska
Od linii granicznych do krajobrazów przygranicznych. Konceptualizacje i badania granic i pograniczy
Irena Machaj
Empiryczny sens pogranicza jako zjawiska społeczno-kulturowego
Andrzej Sadowski
Pogranicze jako obszar i jako miejsce
Halina Rusek
Pogranicze polsko-czeskie w badaniach interdyscyplinarnych — odmienne i pokrewne paradygmaty, wątki, podejścia metodologiczne
Zbigniew Kurcz
Przestępczość na pograniczach. Od zachowań moralnie problematycznych po czyny karalne
Pogranicze południowe
Stanisław Sorys
Tożsamość kulturowa a współpraca transgraniczna
Marcin Dębicki
Przebić się przez Karpaty. Ubóstwo oferty połączeń kolejowych na transgraniczu polsko-słowackim
Mariusz Skrzypczyk
Obraz pogranicza polsko-czeskiego w świetle mediów lokalnych Euroregionu Glacensis
Na pograniczach ze wschodnimi sąsiadami
Dawid Błaszczak
Pogranicze w sieciach relacji Polski i Białorusi. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
Sviatlana Sialverstava
Badania białorusko-polskiego pogranicza na Białorusi na przełomie XX–XXI wieku
Adam Bobryk
Między Unią Europejską aWspólnotą Niepodległych Państw. Pogranicze polsko-białoruskie w świetle publikacji „Słowa Podlasia” (2015–2016) . . . . . . . . . .
Dariusz Jurczak
Społeczne determinanty bezpieczeństwa publicznego mieszkańców przygranicza polsko-rosyjskiego
Pogranicze z Niemcami
Leszek Gołdyka
Demografia pogranicza polsko-niemieckiego. Przeszłość — teraźniejszość — przyszłość
Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
Potencjał rozwojowy powiatów pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie porównawczej
Anna M. Steinkamp
Wpływ polsko-niemieckiego pogranicza na internacjonalizację przedsiębiorstw. Jakościowa analiza porównawcza w świetle teorii zasobowej
Peter Ulrich, Marcin Krzymuski
Zarządzanie terytorialne na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza na przykładzie planowanego EUWT TransOderana — podmioty, strategie, instytucje
Peter Wegenschimmel
Pogranicze jako arena regionalnych stosunków przemysłowych. Ewolucja Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba–Nysa
Uta Bretschneider, Sarah Kleinmann, Ira Spieker
Region przygraniczny jako kulturoznawcza przestrzeń badawcza. Sprawozdanie okresowe
Sprawy mniejszościowe
Małgorzata Budyta-Budzyńska
Zmiany prawno-instytucjonalne wodniesieniu do mniejszości narodowych w Polsce wXXI wieku a aktywność środowiska litewskiego i białoruskiego
Irena Kurasz
Tożsamość narodowa dolnośląskich Niemców jako przykład zmiany pokoleniowej społeczności polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego
Barbara Kobzarska-Bar
Kompetencje liderów mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie w zarządzaniu wielokulturową gminą. Samorządowcy mniejszości na historycznym pograniczu polsko-niemieckim .
Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter