Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom I 1946-1989

Teresa Suleja (red.)
ISBN: 83-229-2277-9
Liczba stron: 486
Rok wydania: 2002

Tom pierwszy spisu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego od 1946 do 1989 roku. Podstawą spisu stała się istniejąca w danym okresie struktura wydziałowa, natomiast w obrębie wydziałów lista absolwentów wszystkich kierunków ułożona została rocznikami w kolejności alfabetycznej bez podziału na absolwentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Tom ten obejmuje nazwiska 60 000 absolwentów.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter